0

Läst i Oktober

Antal böcker: 7 st
Antal svenska/Engelska: 5/2
Antal kortisar (under 200): 2
Antal tegelstenar (över 500): 1
Påbörjade böcker: -

Påbörjade serie:
1
Mellan böcker i en serie:
1
Avslutade serier:
0
Antal omläsningar: 1
Favoriter den här månaden: Det, Harry Potter, Hjärnskap

Kommentera här: