0

Läst i Juni

 
Antal böcker: 7 st
Antal svenska/Engelska: 5/2
Antal kortisar (under 200): 4
Antal tegelstenar (över 500): 1
Påbörjade böcker:

Påbörjade serier:
0
Mellanböcker i en serie:0

Avslutade serier:
0
Antal omläsningar: 0
Favoriter den här månaden: Chasing Brooklyn

Kommentera här: